Термини за испити за втор циклус студии за предметите:

– Корупција и организиран криминал ќе се одржи на ден 24.06.2024 во 12,00 часот,
– Методика на истражување на криминалистички истражувања ќе се одржи на ден 24.06.2024 во 10,00 часот.