Конечни резултати

Психологија на комуникација

Психологија на криминално однесување

Впишување на оценки следна недела, термин дополнително ќе биде објавен.