Се известуваат студентите на Факултетот за безбедност кои што се пријавија за посетување на теренската обука по Логорување дека истата ќе се одржи во периодот од 23.06.-30.06.2024 година во кампот на Министерството за внатрешни работи во с. Лазарополе, општина Ростуше.

Тргнувањето ќе биде на 23.06.2024 година од пред Факултетот за безбедност – Скопје во 6.30 часот, а обврска на студентите е да пристигнат најкасно до 6.00 часот.