За предметите кај проф. Д-р Искра Аќимовска Малетиќ, увид во тестови од испит и впишување оценки  може да се направи на 20.06.2024 година (четврток) во 11 часот.