Термин за испит за трет циклус студиии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 26.06.2024 година во 09,00 часот.