Термини за испити за втор циклус студии за предметите:
– Оперативна криминалистика ќе се одржи на ден 26.06.2024 во 12,00 часот,
– Криминалистичка форензика 01.07.2024 во 10,00 часот,
– Менаџмент на човечки ресурси ќе се одржи на ден 01.07.2024 во 10,00 часот,
– Стручен англиски јазик ќе се одржи на ден 28.06.2024 во 10,00 часот (онлајн)