Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за јунската испитна сесија е во периодот од 05.06.2024 до 10.06.2024 година, додека испитната сесија е во периодот од 11.06.2024 година до 01.07.2024 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 10.06.2024 година.