Термин за испит за трет циклус студии за предметот Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 09.05.2024 во 12,00 часот.