Термин за испит за трет циклус студии за предметот Безбедност и меѓународно јавно право ќе се одржи на ден 30.04.2024 во 12,00 часот во просториите на библиотеката.