Испитот по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“, на трет циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 29.04.2024 година (понеделник) во 10,00 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори најдоцна до 19.04.2024 година.

Термин за полагање на Применета статистичка анализа ќе се одржи на 29.04.2024 година (понеделник) во 09,30 часот.