Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за априлската испитна сесија е во периодот од 01.04.2024 до 05.04.2024 година, додека испитната сесија е во периодот од 15.04.2024 година до 05.04.2024 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 05.04.2024 година.