Покажете хуманост!
Акција за дарување на крв
26.03.2024 од 9.00 до 14.00 часот
Факултет за безбедност – Скопје