Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Дарко Костадинов со наслов:

 „Антитерористички активности во Република Северна Македонија 

ќе се одржи на 29.03.2024 година (петок) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.