Јавната одбрана на магистерски труд од кандидатот Џелал Топалоски со наслов:

 „Реформите во полицијата низ призмата на полициската етика

 ќе се одржи на 28.02.2024 година (среда) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.