Термини за испити за втор циклус студии за предметите:
– Теориско концепциски пристапи и системи за безбедност ќе се одржи на ден 24.02.2024 во 10,00 часот
– Методологија на истражување на безбедносните појави ( кај проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски и проф. д-р Стојанка Мирчева) ќе се одржи на ден 20.02.2024 во 11,00 часот.