Термин за испит за втор циклус студии кај проф. д-р Миодраг Лабовиќ и проф. д-р Катерина Крстевска Савовска за предметите:
– Кривично право – матријални и процесни аспекти ќе се одржи на ден 15.02.2024 во 12,00 часот
– Криминологија и кривично право ќе се одржи на ден 15.02.2024 во 12,00 часот