Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за февруарска испитна сесија е во периодот од 22.01.2024 до 26.01.2024 година, додека испитната сесија е во периодот од 29.01.2024 година до 28.02.2024 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 26.01.2024 година.