Студентите на УКЛО имаат можност за електонско плаќање на финансиските задолжувања кон факултетите. Преку користење на електонското плаќање на студентите им се овозможува безбедно, поедноставно и полесно реализирање на обврските на современ начин.

Проследете го Упатството за користење на финансискиот модул.

Упатство