Се известуваат сите редовни и вонредни студенти од прва година на Факултетот за безбедност – Скопје, дека треба да изберат изборни предмети за втори семестар за академска 2023/2024 година.
Рокот за доставување на прашалникот е до 17.01.2024 година.

Студентите изборот на предмет да го направат на следниот линк      ЛИНК