ОДЛУКА за прием на кандидат на втор циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје од третиот уписен рок за академската 2023/2024 година

ОДЛУКА