Резултати од одржан испит по Основи на економија на 01.12.2023

4795   –   38
4723   –  46
4848  –  46
4790  –  44
Резултати од одржан испит по Eкономија на криминал
4142   –   54