ОДЛУКА од Советот на трет циклус – докторски студии од 17.11.2023 год. за запишување на примени кандидати во ВТОР уписен рок на ТРЕТ циклус докторски студии, во академската 2023/2024 година

Одлука

Потребни документи