Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за ноемвриска испитна сесија е во периодот од 06.11.2023 до 10.11.2023 година, додека испитната сесија е во периодот од 20.11.2023 година до 07.12.2023 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 10.11.2023 година.