Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Марјан Стојков со наслов:

 Зајакнување на безбедноста на определени личности преку физичко и сообраќајно – ескортно обезбедување

 ќе се одржи на 13.11.2023 година (понеделник) со почеток во 13:00 часот, во просториите на Библиотеката на Факултетот за безбедост-Скопје.