ТЕМА: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ
ЛИЧНОСТИ ПРЕКУ ФИЗИЧКО И СООБРАЌАЈНО –
ЕСКОРТНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Редовен проф д-р Никола Дујовски                          nikola.dujovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола
 2. Редовен проф д-р Марина Малиш Саздовска        marina.msazdovska@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола
 3. Редовен проф д-р Jонче Ивановски                        jonce.ivanovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола

Повеќе