Се известуваат запишаните студенти на втор и трет циклус на студии во академската 2023/2024 дека првиот академски час ќе биде на 01.12.2023 г. (петок) со почеток во 17.00 ч.

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ

РАСПОРЕД