Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право во септемвриската испитна сесија, одржан на 14.09.2023 (четврток)

СП Криминалистика

СП Криминологија и криминална политика

СП Безбедност