Се потсетуваат студентите дека Испитот по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 14.09.2023 (четврток) во 09:00 часот.
 
Наставник,
проф. д-р Катерина Крстевска Савовска