ИЗБОРИ за ЧЛЕНОВИ и ПРЕТСЕДАТЕЛ на ФАКУЛТЕТСКО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ на Факултетот за безбедност

ОГЛАС

ОДЛУКА