ТЕМА: НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ (Modus operandi) НА КОРУПЦИЈАТА ВО ПОЛИЦИЈАТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Членови на комисија за одбрана на трудот:

 1. Редовен проф д-р Миодраг Лабовиќ          miodrag.labovic@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола
 2. Редовен проф д-р Марјан Николовски          marjan.nikolovski@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола
 3. Редовен проф д-р Стојанка Мирчева          stojanka.mirceva@uklo.edu.mk
  Редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје
  Универзитет „Св.Климент Охриски“ – Битола

Повеќе