Се повикуваат студентите на трет циклус на студии од сите единици на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ кои имаат обврска за изработка на независен истражувачки проект (докторски проект) и добивање на позитивна оценка за истиот, да ги поднесат своите докторски проекти за презентација на Годишната конференција на студентите на трет циклус студии за презентација на докторски проекти (летна сесија).

ПОВИК

ОБРАЗЕЦ