Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за септемвриска испитна сесија е во периодот од 01.09.2023 до 07.09.2023 година, додека испитната сесија е во периодот од 11.09.2023 година до 29.09.2023 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 07.09.2023 година.