Одлука за прифаќање на Извештајот за оценка на пријавата за изработка на магистерски труд и определување на ментор – Васко Митевски

Одлука