Резултати од Завршен испит по предметната програма Кривично процесно право во јунската испитна сесија, одржан на 01.06.2023 (четврток)

Кривично процесно право – СП Криминалистика

Кривично процесно право – СП Безбедност

Кривично процесно право – СП Криминологија и криминална политика