Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за јунската испитна сесија е во периодот од 05.06.2023 до 09.06.2023 година, додека испитната сесија е во периодот од 12.06.2023 година до 07.07.2023 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, а испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 09.06.2023 година.