Бодовна листа Безбедносни стратегии и менаџмент

Втор колоквиум Меѓународна заштита на животна средина

Втор колквиум Еколошки криминалитет

Увид во тестовите на 01.06.2023 – четврток во 12.00 часот.