Се известуваат студентите на втор циклус студии дека испитот Методологија на истражување на безбедносни појави дека се одлага и истиот ќе се одржи на ден 12.06.2023 година во 14,00 часот.