Се известуваат редовните и вонредните студенти на Факултетот за безбедност (додипломски и прв циклус на студии) дека ЈУНСКАТА испитна сесија која ќе биде во периодот од 01.06. до 06.07.2023 година.

         Пријавувањето на испитите ќе биде електронски во периодот од 15.05. до 19.05.2023 година преку IKNOW системот.         

         Испитните пријави секој од студентите е должен да ги достави во Одделението за студентски прашања најдоцна до 19.05.2023 година.

НАПОМЕНА: Се известуваат студентите да ги почитуваат дадените датуми за доставување на испитните пријави, во спротивно после дадениот рок испитните пријави ќе може да ги пријават со казна за задоцнет рок.