Се известуваат студентите на втор циклус студии дека пријавување за априската испитна сесија е во периодот од 03.04.2023 до 07.04.2023 година, додека испитната сесија е во периодот од 18.04.2023 година до 05.05.2023 година. Испитите ќе се пријавуваат електронски на следната mail адреса: studentski@uklo.edu.mk, додека испитните пријави да се  достават во Одделението за студентски прашања најдоцна до 07.04.2023 година.