Вработените и студентите на Факултетот за безбедност уште еднаш ја покажааа својата хуманост и во голем број даруваа крв за да им помогнат на луѓето на кои крвта им е најпотребна. Продолжуваме да бидеме партнери на Црвениот крст и да ја градиме вербата во меѓусебната помош, поддршка, разбирање. Нашите студенти – нашата гордост!
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ