Испитот по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“, на трет циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 20.04.2023 година (четврток) во 10,00 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори  најдоцна до 10.04.2023.

Применета статистичка анализа ќе се одржи на ден 20.04.2023 година во 09,30 часот.