РАСПОРЕД НА ПРЕДАВАЊА ВО ЛЕТЕН СЕМЕСТАР НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ВО АКАДЕМСКАТА 2022/23 ГОДИНА

РАСПОРЕД