Во Ректоратот на УКЛО на 14.03.2023 г. извршен е чинот на примопредавање на должноста овластено лице за прием на пријави на корупција на УКЛО.
Оваа сериозна задача во наредниот период ќе ја извршува проф. д-р Катерина Крстевска Савовска од Факултетот за безбедност – Скопје, која доаѓа на местото на проф. д-р Валентина Гулевска од Педагошкиот факултет – Битола.

Повеќе