Почитувани,

Агенцијата за супервизија на осигурување(АСО) традиционално го објави Конкурсот за млади истражувачи од областа на управување со ризици и осигурување.

Повеќе информации за Конкурсот доставуваме во прилог на пораката, истиот може да се најде и на сајтот на АСО, на линкот во продолжение  https://aso.mk/konkurs-za-godishna-nagrada-za-mladi-istrazhuvachi-za-najdobar-trud-od-oblasta-na-upravuvanje-so-riziczi-i-osiguruvanje-4/

https://aso.mk/sq/konkurs-per-cmimin-vjetor-per-studiuesit-e-rinj-per-punim-me-te-mire-ne-fushen-e-menaxhimit-te-rrezikut-dhe-te-sigurimeve-4/