На 03.03.2023 на Факултетот за безбедност продолжи караванот на УКЛО за запознавање на студентите со можностите што ги нуди Еразмус + програмата во претстојниот период, а беа претставени и активностите на УСС И ФСС на Факултетот за безбедност Скопје.