Термин за испит за трет циклус студии за предметите

– Криминологија и кривично право – 13.03.2023 во12,00 часот
– Стратегии на полициско работење и човекови права и слободи 01.03.2023 во 12,30 часот