Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски заедно со продеканите проф. д-р Јонче Ивановски и проф. д-р Снежана Мојсоска на 28.02.2023 година остварија средба со директорката на Музејот на македонската борба за самостојност г-а Даниела Николова. На средбата се разговараше за проширување на меѓуинституционалната соработката како и отворање на можноста за потпишување на меморандум за соработка помеѓу музејот и Факултетот за безбедност.

Во рамки на средбата беше остварена и посета на криминалистичкиот музеј.