Термин за испит на трет циклус студии за предметот Криминалистика и наука за полицијата ќе се одржи на ден 28.02.2023 година во 13.00 чадот, во просториите на библиотеката.