Испитот по предметот: „Методологија на истражување на безбедносни појави“, на трет циклус академски (докторски) студии ќе се полага на 28.02.2023 година (вторник) во 10,00 часот во просториите на Библиотеката на Факултетот.

Услов за полагање е УСПЕШНО СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖУВАЊЕ – од помал обем, која студентот треба да ја достави на email адресите на предметните професори.