Се известуваат студентите коишто го положиле предметот Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот или  Меѓународно хуманитарно право и треба да им биде впишана оценка во индекс да дојдат во кабинетот на професорот на 24.02.2023 (петок) во 12.00 часот.